schaduw
welkom » Missie & visie  

Missie & visie

Missie
Ieder mens heeft recht op informatie,
Zalsman Groningen draagt zorg voor de passende productie en verspreiding hiervan.

Visie
Informatie gaat op heel veel verschillende manieren naar mensen toe. En ook mensen communiceren tegenwoordig op heel veel verschillende wijzen met elkaar. Communiceren gebeurt zowel online als offline.
Wij willen een verzameling van specialismen aanbieden die de productie en de verspreiding van de offline en online communicatie verzorgt.  En geloven hierbij dat meerdere specialismen gezamenlijk leiden tot een efficiënter proces, elkaar versterken en elkaar beter maken.
Bij alles staat mens, milieu en continuïteit centraal.
Zalsman wil hierdoor uniek zijn en een toegevoegde waarde zijn voor haar relaties.


schaduw