schaduw
welkom » Nieuws  

Nieuws

Zalsman Groningen heeft ISO27001

Nieuws >>

ISO 27001 is dé standaard voor het opzetten en implementeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging en beschrijft hoe informatiebeveiliging procesmatig kan worden ingericht. Verder stelt de norm specifieke eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocukenteerd systeem.

ISO27001 en AVG.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet waar organisaties per 25 mei 2018 aan moeten voldoen. Deze nieuwe wetgeving is in het leven geroepen om de bescherming van persoonsgegevens te kunnen garanderen binnen de EU. Alle organisaties in Nederland en binnen de Europese Unie zullen hieraan moeten voldoen.

De AVG eist dat persoonsgegevens worden beschermd met passende technische en organisatorische maatregelen. Dit betekent dat alleen noodzakelijke persoonsgegevens op een zorgvuldige manier mogen worden opgeslagen en verwerkt. Organisaties die dit niet doen zijn in overtreding.

Met de komst van de AVG en ISO 27001 informatiebeveiliging  worden eisen gesteld aan interne procedures voor datalekken, het verwerken van persoonsgegevens en de privacyverklaring van organisaties.

Veel onderwerpen in de AVG, en ook vanuit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, kunnen worden geborgd in een informatiebeveiligingssysteem op basis van ISO 27001. Voldoen aan de ISO 27001 norm helpt om invulling te geven aan maatregelen voor een passende bescherming van persoonsgegevens en daarmee het voldoen aan de AVG.


Terug

schaduw